Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Ljubljana, 6.1.2016

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Zavezanci, ki so v letu 2015 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem http://www.kahira.org/?educ=maps8 najpozneje do 15. januarja 2016. Napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na povezavo Ministrstva za finance: KLIK

Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.