EKO SKLAD: Nove subvencije za naložbe v energijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb

JAVNI POZIV 41SUB-OBPO16: Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

Na spletni strani Eko sklada je objavljen novi razpis oz. javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb. Iz njihove spletne strani sledi, da so predmet javnega poziva nepovratne finančne spodbude občanom in nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove skupne naložbe v starejših večstanovanjskih stavbah, tj. stavbah s tremi ali več stanovanji, na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost starejših večstanovanjskih stavb.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati na starejši večstanovanjski stavbi po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu:

A – toplotna izolacija fasade

B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru

C – optimizacija sistema ogrevanja

D – obsežna energetska obnova

click at this page ZA DOSTOP DO CELOTNEGA BESEDILA JAVNEGA POZIVA KLIKNITE NA SPODNJO POVEZAVO (PDF):

Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb